Groot in Bouwen:

Groot in Bouwen: Zorgen

Zorggebouwen zijn belangrijke voorzieningen in onze samenleving en verdienen dus extra zorg. In zorggebouwen wordt zorg als dienst verleend, maar we hebben ook zorggebouwen nodig waar mensen permanent of tijdelijk een woonplek kunnen vinden en waar ze bijvoorbeeld gelukkig oud kunnen worden. Bij Willems bouwen we niet alleen aan de zorg, maar ook mét zorg. Zo ontwikkelen we zorgconcepten die tegemoet komen aan de moderne eisen én de menselijke maat.

Domi Curae

Zorggebouwen beter, goedkoper én sneller realiseren, met maximale exploitatiekansen voor zowel het gebouw als de zorg: het is mogelijk met Domi Curae, een uniek bouwconcept van Willems Bouwbedrijf en 2.0 Architecten voor kleinschalige groepswoningen in de intramurale zorg. Domi Curae komt voort uit ons besef dat het uiteindelijk om de mensen draait die in een zorggebouw wonen en werken. Door gebruik van slimme bouwtechnieken sluiten onze gebouwen naadloos aan op de perceptie van de bewoner en de behoefte aan een efficiënte zorgverlening. Omdat het concept volledig is uitgewerkt met tekeningen, bestek en een prijslijst, weet u als opdrachtgever direct bij kennismaking al waar u aan toe bent. Dus geen eindeloos lange ontwikkeltrajecten meer!

Heb je vragen over ons concept? Neem contact met ons op of kijk op:

www.domicurae.nl

Groot in Bouwen:

Zorggebouwen

Het bouwen van een woon-zorgcomplex of gelijksoortig zorggebouw vraagt om specifieke vakkennis, een grote mate van zorgvuldigheid en een optimale communicatie met zowel zorgbehoevenden als zorgverleners. In een dergelijk gebouw wordt immers niet alleen gewerkt, maar ook gewoond en geleefd. Er zijn enorm veel factoren en details waar tijdens de bouw rekening mee gehouden dient te worden. Bij Willems vertalen we de wensen en behoeften van alle betrokken partijen naar concrete concepten en ontwerpen voor nu én straks. Waarbij we uiteraard veel oog hebben voor zaken als duurzaamheid en energiebesparing.

Groot in Bouwen:

Gezondheidscentra

In Nederland zien we steeds meer gezondheidscentra verrijzen. In een gezondheidscentrum komen verschillende zorgdisciplines bij elkaar. Bij de bouw van een gezondheidscentrum zijn specifieke medische kennis en inzicht in een optimale logistiek een must. Tegelijk moet worden voldaan aan alle regels op het vlak van veiligheid. Ook belangrijk bij de realisatie van een medische huisvesting zijn zaken als flexibiliteit, snelheid en minimale overlast. Zo is het wenselijk dat er tijdens een nieuwbouw of renovatie gewoon kan worden doorgewerkt. Bij Willems werken we samen met diverse deskundige partijen om maximaal te kunnen voldoen aan alle wensen en behoeften.

Groot in Bouwen:
Ballast Nedam neemt Willems Bouwbedrijf B.V. over: één grote familie!

Ballast Nedam neemt Willems Bouwbedrijf B.V. over: één grote familie!

Ballast Nedam en Willems Bouwbedrijf B.V. hebben op dinsdag 9 November 2021 de koopovereenkomst getekend waarmee Ballast Nedam de aandelen in Willems Bouwbedrijf zal overnemen.