Domi Curae

Domi Curae

Uw zorggebouw, onze zorg


Zorggebouwen beter, goedkoper én sneller realiseren, door een belevingsgericht ontwerp en het gebruik van slimme bouwtechnieken. Met maximale exploitatiekansen en maximale aandacht voor de zorg en het welzijn van de bewoner en diens gevoel van eigenwaarde. Dat is de filosofie achter Domi Curae, een uniek bouwconcept van Willems Bouwbedrijf en 2.0 Architecten voor kleinschalige groepswoningen in de intramurale ouderenzorg.

Bij Domi Curae beseffen we dat het om de mensen draait die in een gebouw wonen en werken. Daarom sluiten onze gebouwen perfect aan op de perceptie van de bewoner. Zorgen de korte looplijnen en overzicht voor een vloeiende en efficiënte zorgverlening. In gebouwen die van hoge kwaliteit, flexibel, onderhoudsarm, toekomstbestendig, energiezuinig én betaalbaar zijn. Zonder enige concessie te doen staat Domi Curae garant voor een kant-en-klaar bouwconcept op maat.

Waarbij u weet wát u koopt en tegen wélk bedrag.

 

  • Focus op efficiënte zorgverlening
  • Focus op welzijn bewoner
  • Van initiatief tot oplevering binnen 1,5 jaar
  • Zeer korte bouwtijd van 6 maanden
  • Stichtingskosten 10% lager
  • Optimaal toekomstbestendig
  • Hoog afwerkingsniveau

 

Het slimme bouwconcept dat écht een bijdrage levert aan de zorg!

Eerste bouwproject volgens zorgconcept ‘Domi Curae’ voor Envida!

 

Het eerste bouwproject volgens het zorgconcept Domi Curae is een feit. Willems Bouwbedrijf heeft met Envida een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van het project Hagerpoort III in de Maastrichtse wijk Amby. Het project bestaat uit 64 zorgeenheden, verdeeld over twee zorggebouwen.

“Domi Curae is een uniek bouwconcept voor kleinschalige groepswoningen in de intramurale zorg”, vertelt Ralph Geurts van Bouwbedrijf Willems. “De zorgbranche in Nederland staat de komende jaren voor een enorme opgave. Als Bouwbedrijf Willems en 2.0 Architecten hebben we de handen ineengeslagen en willen we hier met Domi Curae graag een bijdrage aan leveren. Ons concept is gebaseerd op de behoefte om zorggebouwen efficiënter, goedkoper én sneller te realiseren, met maximale exploitatiekansen voor zowel het gebouw als de zorg. Omdat het concept volledig is uitgewerkt met tekeningen, bestek en een prijslijst, weet de opdrachtgever direct bij kennismaking al waar hij aan toe is. Dus geen eindeloze en frustrerend lange ontwikkeltrajecten meer.”

Domi Curae
De kracht van het concept Domi Curae zit hem in de doordachte zorgvisie van 2.0 Architecten, gecombineerd met een optimale industriële bouwmethodiek. Geurts: “Domi Curae is een generiek concept rondom de beleving van de bewoners en het gebruik van de zorgverleners, zonder concessies te doen in kwaliteit. Het is een slim bouwsysteem dat de kosten onder de reguliere bouwkosten houdt en veel sneller gerealiseerd wordt, binnen zes maanden. Anders dan bij een traditioneel proces is dit zorgconcept vooraf ontworpen met de kennis en jarenlange ervaring van 2.0 Architecten. Waarbij uiteindelijk altijd nog ruimte is voor de eigen inbreng van de opdrachtgever.”

Visie Envida
Volgens Geurts sluiten het zorgconcept en het ontwerp van 2.0 Architecten ook goed aan op de visie op de zorg van Envida. “Bij Envida staat kwaliteit van leven in de laatste levensfase voorop, onder het motto ‘wie bij ons komt wonen, moet zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat hij altijd heeft geleefd’. De regels van het verpleeghuis mogen daarbij geen drempel opwerpen. De zorg wordt aangepast aan het ritme en de structuur van de individuele bewoner en niet andersom. Deze visie is ook het uitgangspunt bij het ontwerp en de realisatie van Hagerpoort III.”

 

Domi Curae:  Uw zorggebouw, onze zorg